CytoBuoy

Met de CytoSense kunnen gegevens van uitzonderlijk hoge kwaliteit worden verkregen over de inhoud van water.

WordPress website

Voor Cytobuoy uit Woerden hebben we een WordPress website ontwikkeld. Doel van de website is het presenteren van drie prachtige geheel door CytoBuoy zelf ontwikkelde zeer geavanceerde producten.

Met deze producten waaronder de CytoSense en CytoSub kan waterkwaliteit vanuit diverse locaties snel en accuraat worden gemeten en geanalyseerd.

Niet iedereen zal de gecompliceerde informatie en onderbouwing rondom de apparaten begrijpen maar voor potentiële klanten van CytoBuoy is het belangrijk in hun overweging bij een eventuele aankoop.

Unieke webteksten

De webteksten zijn door CytoBuoy zelf geschreven en uitgewerkt. Door in de layout van de webpagina’s korte alinea’s, diverse tussenkoppen, witregels, opsommingen en visuals te gebruiken wordt de informatie toegankelijker voor de lezer. Een goede website is een efficiënte website. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen op internet geen teksten lezen, maar ‘scannen’.